10.06.2008

Upozornění ČNB pro veřejnost

Členové AČPM jsou ve své praxi povinni respektovat především příslušné zákony, jako je zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a zákon o pojistné smlouvě, ale i Kodex etiky pojišťovacího makléře. Asociace českých pojišťovacích makléřů soustavně dbá na to, aby její členové tyto normy dodržovali. Porušení etických pravidel podléhá sankcím včetně vyloučení z asociace. Členství v asociaci by proto mělo být pro spotřebitele zárukou.

Je třeba uvítat, že nyní se i Česká národní banka obrací k občanům, aby je poučila o jejich právech a možných úskalích při realizaci jejich pojistných zájmů.

Upozornění České národní banky z 6. června 2008 zveřejňujeme.

Upozornění ČNB