11.04.2016

Tisková zpráva: Pojišťovna roku 2015

vyhlášen již 16. ročník této B2B ankety - k valitu služeb pojistitelů hodnotí profesionálové - pojišťovací makléři

 

Praha 11. dubna 2016 : Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz vyhlásila již 16. ročník odborné ankety Pojišťovna roku, nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu, v níž se posuzování kvality služeb jednotlivých pojistitelů tradičně ujímají samotní pojišťovací makléři.

Cílem ankety Pojišťovna roku je přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví a posílit jeho image jako klíčového sektoru tuzemské ekonomiky. Na rozdíl od jiných spotřebitelských žebříčků, které spíše než parametry produktů a skutečnou úroveň servisu odrážejí popularitu jednotlivých pojišťoven tvořenou především reklamou, vychází hodnocení pojišťovacích makléřů z podrobné konkrétní znalosti nabízených produktů a zejména profesních zkušeností s kvalitou služeb každého z pojistitelů. To jsou aspekty, jimiž si anketa za dobu své existence vydobyla vysokou prestiž nejen na pojistném trhu.

Příležitost posoudit v rámci ankety kvalitu a rozsah služeb jednotlivých pojišťoven a zhodnotit jejich výkony v roce 2015 dostává každý pojišťovací makléř vedený v registru České národní banky (viz www.cnb.cz ). Tato možnost je v kategoriích pojištění občanů a životní pojištění rozšířena také na pojišťovací zprostředkovatele registrované jako PA (pojišťovací agent, podle stále platného zákona č. 38/2004 Sb.)

Hodnocení probíhá do 25. dubna 2016 jak on-line na samostatných webových stránkách www.pojistovnaroku.cz , tak vyplněním a zasláním anketního lístku organizátorům. Pomocnými kritérii při udělování bodů jednotlivým pojišťovnám jsou např. kvalita a šíře nabízených produktů, ochota a schopnost upravovat produkty podle individuálních potřeb klienta, technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání pojištění, inovace pojistných produktů, komunikace a spolupráce s makléři a likvidace škod.

Anketa Pojišťovna roku 2015 určí vítěze v těchto hlavních kategoriích:

· pojištění průmyslu a podnikatelů

· pojištění občanů

· autopojištění

· specializované pojištění

· životní pojištění

 

V souladu s tradicí organizátoři rovněž udělí titul Osobnost pojistného trhu za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojišťovnictví obecně. Držiteli tohoto ocenění z předešlých ročníků jsou: Luděk Menčík (Pojišťovna roku 2003), Petr Pavlík (2005), Vladimír Mráz (2007), Marek Venuta (2008), František Stach (2009), Vladimír Přikryl (2010), Konštantín Alexejenko (2011), Jaroslav Daňhel (2012), Václav Křivohlávek (2013) a Zdeněk Voharčík (2014)

Již pátým rokem také v rámci ankety pokračuje hodnocení makléřů sdružených v A Č PM členskými pojišťovnami Č AP pod názvem Pojišťovací makléř roku. Mezi hlavní kritéria posuzování makléřských výkonů patří kvalita podkladů dodávaných pojišťovně, úroveň komunikace makléř – pojišťovna a makléř – klient, správa pojištění, podpora kultivace trhu atp.

Záštitu 16. ročníku ankety Pojišťovna roku udělil guvernér České národní banky (orgán dohledu nad pojistným trhem) Miroslav Singer .

Celkové výsledky odborného hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2015 budou prezentovány dne

10. května 2016 na galavečeru v Kongresovém centru ČNB v Praze.

Pro další informace prosím sledujte stránky www.pojistovnaroku.cz

* * *

Uspořádání ankety Pojišťovna roku 2014 podpořili:

 

Generální partner:

  • KPMG Česká republika

Partneři ankety:

  • CRIF/Elixír
  • Sdružení Czech Top 100

Generální mediální partner:

  • oPojištění.cz

Mediální partneři:

  • Czech Top 100 Forum
  • Pojistný obzor
  • Prague Leaders Magazine

 

Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. AČPM je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem v Bruselu, Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI).

 

Kontakt:

Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka A ČPM

tel.: 603 200 088

e-mail: zdenka.indruchova@acpm.cz

www.acpm.cz