01.09.2011

Konference pojišťovacích makléřů 2011 - program

11. října

Kongresové centrum U Hájků, Praha

P r o g r a m :

08:15 – 09:00 registrace účastníků, welcome coffee

09:00 – 10:40

Úvodní slovo
Zdeněk Voharčík , předseda AČPM

Změny
ve v ýkonu dohledu nad finančním trhem
Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB

Regulace trhu podle ministerstva financí
Lukáš Vacek , vedoucí odd. Retailová finanční služba a ochrana spotřebitele na finančním trhu, MF ČR

Dopad legislativních novinek na makléřskou praxi

Vladimír Přikryl , odd. Pojišťovnictví a penzijní produkty, MF ČR

Možnosti spolupráce českých makléřů s pojistným trhem Lloyd´s
Enrico Bertagna
, regionální ředitel pro Evropu (tlumočení zajištěno)

10:40 – 11:00 coffee-break

11:00 – 12:30

Jak vnímají současnou situaci pojišťovny?
Tomáš Síkora , výkonný ředitel ČAP, předseda Výboru pro finanční trh

Poznatky z kontrol u makléřů prováděných Českou národní bankou

Hynek Černý,
ředitel odboru kontroly, ČNB

Obrana proti dopadům hospodářské krize
Pavel Schweiner , obchodní ředitel, Coface Czech

12:30 – 12:50 coffee-break

12:50 – 14:00

Makléři na pomoc klientům v kalamitních situacích

Petr Hettner , prokurista, BELFOR Czechia

Zásady povinně smluvního pojištění

Gustav Vacek,
člen prezídia AČPM

14:00 – 15:30 Závěr konference – společný raut


Změna programu vyhrazena