06.08.2008

AČPM zveřejnila svou třetí výroční zprávu