04.12.2019

AČPM se staronovým vedením

Praha 4.12.2019: Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) na další dvouleté funkční období opětovně zvolilo do čela Asociace dosavadní předsedkyni Jiřinu Nepalovou. Novými místopředsedy AČPM jsou Jitka Hradilová a Jan Štok.

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného prezídia AČPM dne 3.12.2019 byla do funkce předsedkyně AČPM znovu zvolena Jiřina Nepalová , zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA a.s., která tento post zastávala již ve třech volebních obdobích. Novými místopředsedy se stali Ing. Jitka Hradilová , prokuristka firmy Satum Czech s.r.o., a  Ing. Jan Štok, MBA, ředitel   MAI Insurance Brokers s.r.o.

Současné prezídium Asociace na funkční období 2019 – 2021 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 3.12.2019 a jeho dalšími členy jsou: Ing. Jiří Bureš (JB Group s.r.o.), Milan Dočkal   ( Adores – centrum pojištění s.r.o.), Michal Fremr (Broker Team a.s.) a  Ing. Michal Truxa ( Respect, a.s.).  

Valná hromada AČPM v souladu se stanovami dále zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit hlavně ochrana profese pojišťovacího makléře, podpora členů při získávání odborné způsobilosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ - č.170/2018 Sb.) a propagace specializovaných služeb pojišťovacích makléřů na trhu. Významnou pozornost je třeba věnovat také regulatorním otázkám, zejména v souvislosti s dopady ZDPZ do makléřské praxe.

AČPM chce i nadále přispívat k osvětě v pojišťovnictví a ke kultivaci oboru, zejména prostřednictvím své odborné ankety Pojišťovna roku, která v příštím roce završí jubilejní 20. ročník.

Nově zvolené vedení AČPM se rovněž soustředí na další rozvoj spolupráce s Českou asociací pojišťoven a jejími jednotlivými členy, i na posílení vztahů a výměnu zkušeností se zahraničními makléři, především v rámci Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR, jejímž je AČPM aktivním členem již od r. 1998.