English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Legislativa
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Přehled zákonů z oblasti pojišťovnictví
Zde jsou uvedeny některé zákony týkající se pojišťovnictví.

zákony a vyhlášky číslo:

277/2009 Sb. – zákon o pojišťovnictví
278/2009 Sb. - o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
281/2008 Sb. - vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
267/2008 Sb. - úplné znění zákona č. 168/1999 Sb.
253/2008 Sb. - zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
251/2007 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb . , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
137/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách
350/2006 Sb. úplné znění zákona č.38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn
349/2006 Sb. Úplné znění zákona č.363/1999., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
57/2006 část 10 změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
57/2006 Sb. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
40/2006 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
582/2004 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ve znění pozdějších předpisů (změny 40/2006 Sb., 251/2007 Sb., 74/2010 Sb.)
410/2004 Sb. úplné znění zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
409/2004 Sb. úplné znění zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví
309/2004 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb.,
254/2004 Sb. zákon o omezení plateb v hotovosti
39/2004 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví
38/2004 Sb. zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a  zákona č. 278/2009 Sb.)
37/2004 Sb. zákon o pojistné smlouvě (ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb.)
36/2004 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění
2002/92/ES Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění
101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů
205/1999 Sb. vyhláška k zákonu č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
148/1998 Sb. zákon o ochraně utajovaných skutečností
61/1996 Sb. úplné znění zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
125/1993 Sb. vyhláška MF o pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy
185/1991 Sb. zákon o pojišťovnictví
40/1964 Sb. Občanský zákoník HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy


Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |