English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
2017
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
TZ - AČPM se staronovým vedením

AČPM se staronovým vedením

Praha 1.12.2017: Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) na další dvouleté funkční období opětovně zvolilo do čela Asociace dosavadní předsedkyni Jiřinu Nepalovou a místopředsedy Ivana Špirakuse a Ivana Paparegu.

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného prezídia AČPM dne 29.11.2017 byla do funkce předsedkyně AČPM jednomyslně zvolena Jiřina Nepalová , zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA a.s., která tento post zastávala již v minulém volebním období. Prvním místopředsedou Asociace se znovu stal Ing. Ivan Špirakus , spoluzakladatel a generální ředitel firmy Insia a.s. Druhým místopředsedou byl opětovně zvolen Ing. Ivan Paparega , předseda představenstva společnosti I.P. trust a.s.

Současné prezídium Asociace na funkční období 2017 – 2019 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 29.11.2017 a jeho dalšími členy jsou: Ing. Jiří Bureš (JB Group s.r.o.), Ing. Zdenka Dufková (OK Group a.s.), Ing. Jitka Hradilová (Satum Czech a.s.) a  Ing. Jan Štok, MBA (MAI Insurance Brokers s.r.o.).

Valná hromada AČPM v souladu se stanovami dále zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace. Součástí jednání VH bylo i rozhodnutí o přijetí významných mezinárodních makléřských firem do AČPM: jejími řádnými členy se staly společnosti Marsh, s.r.o., a Aon Central and Eastern Europe a.s.

Mezi hlavní úkoly staronového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace odborných služeb PM na českém trhu. Významnou pozornost je také třeba věnovat regulatorním otázkám, zejména v souvislosti s transpozicí evropské směrnice o distribuci pojištění (IDD) do legislativy ČR.
AČPM ocenila zásluhy Ing. Svobody z Uniqa pojišťovny

Jako poděkování za dlouholetou spolupráci se prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů rozhodlo udělit čestnou plaketu AČPM řediteli sekce makléřských služeb pojišťovny Uniqa Ing. Stanislavu Svobodovi, který svou funkci opouští na konci roku, aby se jako aktivní důchodce mohl věnovat rodině a četným koníčkům.

Ing. Svobodovi členové AČPM poděkovali na Valné hromadě dne 29.11.2017. Čestnou plaketu předala předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová. V krátkém projevu připomněla významný podíl ředitele Svobody nejen na rozvoji obchodu mezi členy AČPM a Uniqa pojišťovnou, ale také na spolupráci s Asociací a podpoře jejích aktivit. Místopředseda AČPM Ivan Špirakus rovněž ocenil zásluhy „Standovy pravé ruky“ Jany Stehnové, která následuje příkladu svého šéfa a po dvaceti letech také končí.

Oběma AČPM s vděčností přeje dlouhá léta zaslouženého odpočinku!
Členové AČPM stále rostou: v roce 2016 zprostředkovali pojistné za téměř 22 miliard Kč

Praha 29. června 2017 – Objem pojistného, které pro své klienty loni zprostředkovaly makléřské firmy sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), stoupl na více než 21,926 miliardy korun, což ve srovnání s rokem 2015 znamená nárůst o 2,6 procent. Rozhodující část, tedy plných 88% z celkového objemu obchodů tvořilo neživotní pojištění, které je tradičně doménou pojišťovacích makléřů.

Asociace českých pojišťovacích makléřůsdružuje jak velké společnosti se zprostředkovaným pojistným přesahujícím miliardy korun, tak i menší makléřské firmy (seznam členů viz níže, případně na www.acpm.cz ). O postupující koncentraci trhu (akvizice, slučování firem, rozšiřování sítí) svědčí fakt, že na prvních deset největších členů AČPM připadá 74,5% celkového zprostředkovaného pojistného za rok 2016.

 

Pokud jde o spolupráci s pojišťovnami, naprostou většinu pojistného v novém obchodu (podle metodiky ČNB) – přes 90% - zprostředkovali členové AČPM v roce 2016 u domácích pojišťoven, z nichž nejsilnějšími partnery jsou Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna, ČP, Allianz, Generali, ČSOB pojišťovna, Uniqa či AIG (nyní Colonnade). Celkem členové AČPM sjednávali v roce 2016 pro své klienty pojištění u 91 domácích a zahraničních pojišťoven.   Tato diverzifikace svědčí o tom, že   členové AČPM umísťují své obchody s hlubokou znalostí nabídky pojistných produktů na trhu, což je z pohledu klientů velmi vítané.

 

V roce 2016 tak členové AČPM zprostředkovali na 549 tisíc pojistných smluv,poskytovali práci 5 173 osobám a působili v 884 kancelářích v ČR a ve 13 zahraničních zastoupeních.

 

Za pozitivní bilancí AČPM stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pojišťovací makléř pracuje vždy na straně svého klienta, se kterým uzavírá smlouvu o odborné činnosti (na rozdíl od agenta, což je obchodní zástupce pojišťovny).


Předsedkyně AČPM hodnotí uplynulý rok
Jiřina Nepalová poskytla interview pro odborný server oPojištění.cz, v němž se z pohledu AČPM ohlíží za rokem 2016. „Bilance je pro nás velmi pozitivní“, reaguje J. Nepalová na otázky šéfredaktora. Celý rozhovor najdete  zde.
AČPM rozšiřuje své řady
Na Valné hromadě AČPM, která se konala 23.11.2016 v Humpolci, byly mezi řádné členy Asociace přijaty tyto makléřské firmy: ADAM finance, Agripos Rakovník, Confido, KRAL&PARTNER a Resort finance. Blahopřejeme!
Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |