English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
2015
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Tisková zpráva: AČPM s novým vedením

Praha 14.12.2015: Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) zvolilo do čela AČPM novou předsedkyni Jiřinu Nepalovou, které jako místopředsedové budou sekundovat Ivan Špirakus a Ivan Paparega.

Na zasedání prezídia AČPM byla do funkce předsedkyně AČPM jednomyslně zvolena Jiřina Nepalová , zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA a.s.. Prvním místopředsedou Asociace se – rovněž jednomyslně - stal Ing. Ivan Špirakus , spoluzakladatel a generální ředitel firmy Insia a.s. Druhým místopředsedou byl rovněž všemi hlasy zvolen Ing. Ivan Paparega , předseda představenstva a majitel společnosti I.P. trust a.s.

Současné prezídium Asociace na funkční období 2015 – 2017 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 2.12.2015 a jeho dalšími členy jsou: Ing. Jiří Bureš (JB Group s.r.o.), Ing. Zdenka Dufková (OK Group a.s.), Ing. Jitka Hradilová (Satum Czech a.s.) a  Ing. Jan Štok, MBA (MAI Insurance Brokers s.r.o.). Valná hromada AČPM v souladu se stanovami rovněž zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace odborných služeb PM na českém trhu. Významnou pozornost je také třeba věnovat regulatorním otázkám, zejména v souvislosti s dokončením revize směrnice EU o distribuci pojištění (IDD) a s následnou transpozicí této směrnice do legislativy ČR.

Předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová k tomu po svém zvolení uvedla: “Klíčovou úlohou AČPM je ochrana zájmů klientů, podpora členů Asociace a rozvoj jejich odborného vzdělání. Asociace bude také přispívat k osvětě v pojišťovnictví, ke kultivaci našeho oboru a k rozvoji související legislativy. V této oblasti plánujeme i nadále spolupracovat s orgány regulace a dohledu. Činnost makléře je pro klienty velice užitečná, a právě proto chceme systematicky vysvětlovat unikátní roli a přínos profesionálního pojišťovacího makléře v celém procesu sjednávání pojištění a jeho správy, včetně likvidace případných škod.“

 

Jak doplňuje místopředseda Ivan Špirakus: „ Musíme bránit naši pozici vysoce odborného pojišťovacího specialisty, chránícího klienta, před zjednodušujícími snahami postavit všechny zprostředkovatele nejrůznějších finančních produktů a služeb na stejnou úroveň. Specifika činnosti pojišťovacího makléře a více než dvacetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace nám k tomu poskytují velmi silný mandát.“ Podle názoru místopředsedy Ivana Paparegy je hlavní zbraní AČPM skutečnost, že - ač sdružuje konkurenty na trhu -  v obraně společných zájmů je připravena promlouvat jedním hlasem a pracovat jako tým.

 

 Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů(AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře, kteří poskytuji komplexní služby zejména pro firmy a jejich zaměstnance. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI). AČPM má 76 členů, kteří podle kvalifikovaného odhadu realizují téměř 75 % všech makléřských obchodů v ČR. Za rok 2014 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v AČPM pojistné v úctyhodném objemu 20,3 mld Kč. Rozhodující část z této sumy tvořilo neživotní pojištění firem , na něž připadlo 90 procent celkového zprostředkovaného pojistného.


Kontakt:  

Zdeňka Indruchová

výkonná ředitelka AČPM

tel. 603 200 088

e-mail acpm@acpm.cz

www.acpm.cz


AČPM rozšiřuje portfolio svých partnerů o AMSP

Předseda AČPM Ivan Špirakus a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Karel Havlíček uzavřeli dne 18.9.2015 rámcovou dohodu o spolupráci mezi oběma sdruženími. Smlouva rozvíjí vzájemné vztahy zejména v oblasti sdílení informací týkajících se podnikatelského prostředí v České republice a do budoucna předpokládá např. společnou organizaci odborných seminářů a konferencí zaměřených na problematiku pojistné ochrany podnikatelských rizik.

Historický krok ve spolupráci mezi AČPM a pojišťovnou D.A.S.
Předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů Ivan Špirakus a generální ředitelka české pobočky D.A.S. Rechtsschutz AG Jitka Chizzola podepsali exkluzivní smlouvu, která členům AČPM otevírá přístup k čerpání unikátní služby právního poradenství od D.A.S., a to zcela zdarma.

Tento krok je vyvrcholením dlouhodobé spolupráce mezi makléři sdruženými v AČPM a pojišťovnou právní ochrany D.A.S.

Jak připomíná předseda AČPM Ivan Špirakus , mezi hlavní úkoly Asociace patří pomáhat členům ve zvyšování kvality služeb poskytovaných klientům a zároveň v budování jejich firem. Právě možnost opřít se o dvacetileté zkušenosti D.A.S. je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Nároky ČNB jako orgánu státního dohledu na pojišťovací zprostředkovatele se stále zvyšují, a proto je poradenství v oblasti regulace a správního práva základním prvkem speciálního produktu pro členy AČPM. „Máme velkou radost, že se nám podařilo – díky vstřícnosti vedení D.A.S. – vytvořit unikátní produkt, který je pro členy AČPM skutečnou přidanou hodnotou a hmatatelným benefitem členství“, dodává předseda AČPM.


 

D.A.S. nedávno oslavila 20. výročí své působnosti v ČR. J ako jediná specializovaná pojišťovna svého druhu na českém trhu nabízí výjimečnou službu, která klientům zajišťuje komplexní právní servis bez vynaložení dalších peněz – pojištění právní ochrany. Dohodu s AČPM považujeme za potvrzení správnosti naší dlouhodobé filozofie, že jedině kultivací vztahu pojišťovna – makléř můžeme dosáhnout společného cíle, kterým je spokojený klient“ , říká Jitka Chizzola , generální ředitelka D.A.S. pro ČR.AČPM opět potvrdila svoje místo na českém pojistném trhu: v roce 2014 její členové zprostředkovali obchody za 20,3 miliard Kč
Praha 23. června 2015 - Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) v roce 2014 zprostředkovali pojistné ve výši 20,3 miliardy korun, což oproti roku 2013 v očištěných statistikách představuje úctyhodný čtyřprocentní nárůst. Jako již tradičně drtivá většina z celkového objemu obchodů – celých 90% - připadá na neživotní pojištění, které je doménou pojišťovacích makléřů.

V roce 2014 členové AČPM:

 • zprostředkovali na 413 tisíc pojistných smluv

 • poskytovali práci 4 984 osobám

 • působili v 743 kancelářích v ČR a v 9 zahraničních zastoupeních.

Spolupráce s pojišťovnami:

Členové Asociace zprostředkovali v roce 2014 pro své klienty pojištění u 109 domácích a zahraničních pojišťoven. Nejvíce obchodů realizovaných v roce 2014 bylo opět uzavřeno u Kooperativa pojišťovny - 28% produkce všech členů Asociace, České pojišťovny – 14%, Allianz pojišťovny – 11% a ČSOB Pojišťovny – 10%. K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů patří pojišťovny Generali, Česká podnikatelská (ČPP), dále UNIQA a AIG Europe Limited.

 

Koncentrace trhu:

I v loňském roce pokračoval trend koncentrace makléřského trhu, kdy díky akvizicím, slučování firem a rozšiřováním jejich sítí roste výkon především silných hráčů: sedm členů AČPM, z nichž každý zprostředkoval pojistné za více než miliardu Kč, má tak na svém kontě více než polovinu produkce všech členů Asociace (celých 58%).

Za pozitivní bilancí AČPM stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod.

Pojišťovací makléři tak významně přispívají k hladkému chodu pojistného trhu a sehrávají klíčovou roli při snižování rizik i nákladů, což také zaznělo z úst nejvyšších představitelů pojišťoven při volbě Pojišťovacího makléře roku 2014 v rámci vyhlašování výsledků odborné ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2014 (viz www.pojistovnaroku.cz ).AČPM zajistila pro své členy doškolovací kurs zcela zdarma
Díky dlouhodobým pracovním kontaktům mezi AČPM a Kooperativa pojišťovnou a také díky mimořádné vstřícnosti ředitele úseku řízení externího obchodu Richarda Procházky a jeho týmu z odboru strategické spolupráce s makléři vedeného Pavlem Břízou, se vedení AČPM podařilo pro členy Asociace uspořádat odborný seminář dle vyhlášky ČNB o povinnosti PZ absolvovat doškolování. V souladu s požadavky vyhlášky se doškolovací kurs soustředil zejména na legislativní změny za posledních 5 let a na jejich dopady do pojistné praxe. Akci AČPM, uspořádanou dne 16.6.2015 v reprezentativních prostorách Kongresového centra Kooperativy, absolvovalo na osm desítek makléřů, kteří tak splnili jednu ze svých základních povinností vůči dohledovému orgánu.
Výsledky ankety Pojišťovna roku 2014: Dominance ČPP
Anketa Pojišťovna roku 2014: Dominance České podnikatelské pojišťovny

Praha, 21. května 2015 – Odborná anketa Pojišťovna roku, nad kterou letos převzal záštitu Ministr financí Andrej Babiš a jež je organizována Asociací českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz, má za sebou další ročník. Pomyslného „zlatého slavíka“ si odnesla Česká podnikatelská pojišťovna, která ve čtyřech hlavních kategoriích získala dvě první a dvě druhá místa. Kategorii specializované pojištění již podeváté v historii ankety ovládla ERV Evropská pojišťovna.
Nové pořadí
Na sedm stovek pojišťovacích makléřů registrovaných Českou národní bankou dostalo během jarních měsíců příležitost zamyslet se nad kvalitou a rozsahem služeb tuzemských pojistitelů a porovnat jejich výkony v roce 2014. A jak konkrétně se odrazil jejich názor v pěti hodnocených kategoriích? Česká podnikatelská pojišťovna obsadila první místa v kategoriích Pojištění průmyslu a podnikatelů a Autopojištění, Pojištění občanů ovládla Kooperativa pojišťovna a v Životním pojištění se radovala Pojišťovna České spořitelny. Samostatnou kapitolou jak pak kategorie Specializované pojištění, kterou již po deváté v řadě opanovala rekordmanka soutěže ERV Evropská pojišťovna. „Posun ČPP na přední příčky ve všech kategoriích – pro srovnání v loňském ročníku ČPP získala tři bronzové a jednu bramborovou medaili – je bezpochyby výsledkem dlouhodobé koncepční spolupráce s makléři v celém vedení pojišťovny. Musím zde ale vyzdvihnout téměř buldočí úsilí, s jakým svůj tým vede generální ředitel ČPP Jaroslav Besperát, který má na tomto skvělém výsledku výraznou osobní zásluhu,“ okomentoval 15. ročník ankety předseda AČPM Ivan Špirakus.

Překvapení mezi makléři
V žebříčku Pojišťovací makléř roku 2014, kde naopak členské pojišťovny ČAP hodnotí spolupráci s makléři, získala premiérové prvenství společnost RESPECT. „Výsledky kategorie Pojišťovací makléř roku přinesly překvapení, oproti loňskému ročníku se totiž v pořadí objevili hned tři noví makléři, a vítězné společnosti RESPECT se dokonce podařilo předskočit loňského výherce RENOMII i stálici INSII. Celkově pak můžu říci, že pojistný trh u nás je saturovaný, vyspělý a velmi konkurenční, a to je pro všechny jeho účastníky jistě velmi pozitivní zpráva. I přes dílčí problémy je spolupráce mezi pojišťovnami a makléři na velmi vysoké úrovni, což společně s vysokou kvalitu poskytovaných služeb každoročně potvrzuje i tato tradiční anketa,“ popisoval své dojmy výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

Osobnost pojistného trhu
Prezidium AČPM na základě nominací členů AČPM a doporučení pojistitelů také již tradičně udělilo čestný titul Osobnost pojistného trhu za mimořádný přínos rozvoji českého pojišťovnictví. V aktuálním ročníku byl oceněn Ing. Zdeněk Voharčík, bývalý předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a dlouholetý šéf makléřské společnosti GrECo JLT Czech Republic. 

Slavnostní galavečer
Výsledky ankety organizátoři této nejstarší soutěže na pojistném trhu oznámili na slavnostním galavečeru ve Velkém sále Slovanského domu v Praze. Ceremoniálu se zúčastnilo na 200 makléřů, top manažerů pojišťoven, představitelů asociací finančního trhu, vybraných mediálních partnerů a dalších významných hostů. Galavečeru předcházelo již tradiční Makléřské odpoledne jako neformální pracovně-společenské setkání těch, kteří v anketě hodnotili.

Spolupráce se studenty
Organizátoři rovněž vyhlásili vítěze soutěže mezi studenty pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové o ztvárnění udělované ceny. Prvenství za svůj originální návrh a šek na 15 000 Kč získal stejně jako v loňském roce Pavel Výtisk, student II. ročníku oboru design skla VŠUP.

Výsledky ankety Pojišťovna roku 2014:

Pojištění průmyslu a podnikatelů
1. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
2. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
3. Allianz pojišťovna, a.s.
4. UNIQA pojišťovna, a.s.
5. AIG Europe Limited, organizační složka pro ČR

Pojištění občanů
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
3. Allianz pojišťovna, a.s.
4. Česká pojišťovna, a.s.
5. UNIQA pojišťovna, a.s

Autopojištění
1. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
2. Allianz pojišťovna, a.s.
3. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
4. UNIQA pojišťovna, a.s.
5. Česká pojišťovna, a.s.

Životní pojištění
1. Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG
2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
3. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
4. Allianz pojišťovna, a.s.
5. Generali Pojišťovna a.s.

Specializovaný pojistitel
1. ERV Evropská pojišťovna, a.s.
2. Pojišťovna VZP, a.s.
3. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR.
4. AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
5. Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka

Pojišťovací makléř roku 2014
1. RESPECT, a.s.
2. RENOMIA, a. s.
3. INSIA a.s.
4. SATUM CZECH s.r.o.
5. OK GROUP a.s.

Osobnost pojistného trhu: Ing. Zdeněk Voharčík

Pojišťovna roku 2014 – jubilejní 15. ročník ankety vyhlášen
Kvalitu služeb pojistitelů hodnotí pojišťovací makléři.
Praha 9. dubna, 2015: Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz vyhlásila již 15. ročník odborné ankety Pojišťovna roku, nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu, v níž se hodnocení pojistitelů tradičně ujímají samotní pojišťovací makléři.

Cílem ankety Pojišťovna roku je přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví a posílit jeho image jako klíčového sektoru tuzemské ekonomiky. Na rozdíl od jiných spotřebitelských žebříčků, které spíše než parametry produktů a skutečnou úroveň servisu odrážejí popularitu jednotlivých pojišťoven tvořenou především reklamou, vychází hodnocení pojišťovacích makléřů z podrobné konkrétní znalosti nabízených produktů a zejména profesních zkušeností s kvalitou služeb každého z pojistitelů. To jsou aspekty, jimiž si anketa za dobu své existence vydobyla vysokou prestiž nejen na pojistném trhu.

Příležitost posoudit v rámci ankety kvalitu a rozsah služeb jednotlivých pojišťoven a zhodnotit jejich výkony v roce 2014 má každý pojišťovací makléř vedený v registru České národní banky (viz www.cnb.cz ). Tato možnost je v kategoriích pojištění občanů a životní pojištění rozšířena také na pojišťovací zprostředkovatele registrované jako PA (pojišťovací agent, podle stále platného zákona č. 38/2004 Sb.)

Hodnocení probíhá do 4. května 2015 jak on-line na samostatných webových stránkách www.pojistovnaroku.cz , tak vyplněním a zasláním anketního lístku organizátorům. Pomocnými kritérii při udělování bodů jednotlivým pojišťovnám jsou např. kvalita a šíře nabízených produktů, ochota a schopnost upravovat produkty podle individuálních potřeb klienta, technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání pojištění, inovace pojistných produktů, komunikace a spolupráce s makléři a likvidace škod.  

Anketa Pojišťovna roku 2014 určí vítěze v těchto hlavních kategoriích:

 • pojištění průmyslu a podnikatelů

 • pojištění občanů

 • autopojištění

 • specializované pojištění

 • životní pojištění

V souladu s tradicí organizátoři rovněž udělí titul Osobnost pojistného trhu za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a pojišťovnictví obecně. Držiteli tohoto ocenění z předešlých ročníků jsou: Luděk Menčík (Pojišťovna roku 2003), Petr Pavlík (2005), Vladimír Mráz (2007), Marek Venuta (2008), František Stach (2009), Vladimír Přikryl (2010), Konštantín Alexejenko (2011), Jaroslav Daňhel (2012) a Václav Křivohlávek (2013).

Již čtvrtým rokem také v rámci ankety pokračuje hodnocení makléřů sdružených v A Č PM členskými pojišťovnami Č AP pod názvem Pojišťovací makléř roku. Mezi hlavní kritéria posuzování makléřských výkonů patří kvalita podkladů dodávaných pojišťovně, úroveň komunikace makléř – pojišťovna a makléř – klient, správa pojištění, podpora kultivace trhu atp.

Pojišťovna roku 2014 rovněž naváže na dosavadní spolupráci s Ateliérem skla pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, jehož studenti se účastní soutěže o ztvárnění ceny pro vítězné pojišťovny. Autor nejlepšího návrhu obdrží odměnu ve výši 15 000 Kč a bude mít možnost osobně představit svou realizaci na galavečeru k vyhlášení výsledků ankety. V předchozích ročnících tohoto úspěchu dosáhli studenti Alena Hájková (skleněné polštáře), Jakub Petr (křišťálové koule), Michaela Doležalová (plněné válce) a Pavel Výtisk (semínka sklo – porcelán).

Záštitu nad 15. ročníkem ankety Pojišťovna roku převzal 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.  

Celkové výsledky odborného hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2014   budou prezentovány dne

21. května 2015 na galavečeru v reprezentativních prostorách Slovanského domu v Praze.

Pro další informace prosím sledujte stránky www.pojistovnaroku.cz  

* * *

Uspořádání ankety Pojišťovna roku 2014 podpořili:

Generální partner:  

 • KPMG Česká republika

Partneři ankety:

 • CSC

 • CRIF/Elixír

 • Sdružení Czech Top 100

Generální mediální partner:

 • oPojištění.cz

Mediální partneři:

 • Czech Top 100 Forum

 • Pojistný obzor

 • Prague Leaders MagazinePřípravy na jubilejní 15. ročník ankety Pojišťovna roku v plném proudu
Asociace českých pojišťovacích makléřů ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a specializovaným informačním serverem oPojištění.cz zahájila přípravy na v pořadí již 15. ročník své tradiční ankety Pojišťovna roku, v níž se hodnocení pojistitelů ujímají pojišťovací makléři vedení v registru ČNB. Výsledky odborné ankety Pojišťovna roku 2014 budou vyhlášeny na galavečeru ve čtvrtek 21. května 2015 v reprezentativních prostorách Slovanského domu v Praze.

Cílem ankety je přinést odbornou alternativu k řadě spotřebitelských žebříčků, které spíše než parametry produktů a skutečnou úroveň servisu odrážejí popularitu jednotlivých pojišťoven tvořenou především reklamou. Na rozdíl od nich tedy hodnocení pojišťovacích makléřů vychází z podrobné konkrétní znalosti nabízených produktů a zejména profesních zkušeností s kvalitou služeb každého z pojistitelů. To jsou aspekty, jimiž si anketa za dobu své existence vydobyla vysokou prestiž nejen na pojistném trhu.

Prvotním impulsem k založení ankety v r. 2000 byla snaha zviditelnit přidanou hodnotu, kterou makléř poskytuje na spojnici pojistitel-pojištěnec (v tomto případě zejména korporátní)“, připomíná předseda AČPM Ivan Špirakus, který stál u zrodu celé akce. „Protože v ČR žádná taková tradice neexistovala, hledali jsme příklady v zahraničí a našli jsme je v kolébce světového pojišťovnictví v podobě tzv. British Insurance Awards. Samozřejmě nebylo možné okamžitě převést tuto koncepci v celé její šíři k nám, nicméně inspirace to byla dobrá – o tom ostatně svědčí i skutečnost, že letos organizujeme již 15. ročník ankety a že jejím generálním partnerem je již řadu let renomovaná auditorská a poradenská společnost KPMG Česká republika“, dodává předseda AČPM.


Pojišťovna roku 2014 – hodnocené kategorie

 • pojištění průmyslu a podnikatelů

 • pojištění občanů

 • autopojištění

 • specializované pojištění

 • životní pojištění

Hodnocení bude probíhat od 1.4.2015 jak on-line na samostatných webových stránkách www.PojistovnaRoku.cz , tak klasicky vyplněním a zasláním anketního lístku organizátorům. Pomocnými kritérii při udělování bodů jednotlivým pojišťovnám jsou např. kvalita a šíře nabízených produktů, ochota a schopnost upravovat produkty podle individuálních potřeb klienta, technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání pojištění, inovace pojistných produktů, komunikace a spolupráce s makléři a likvidace škod.

Prezídium AČPM v rámci ankety rovněž udělí zvláštní ocenění Osobnost pojistného trhu zamimořádný přínos v oblasti pojišťovnictví. V předešlých ročnících titul získali Luděk Menčík ( Pojišťovna roku 2003 ), Petr Pavlík ( Pojišťovna roku 2005 ), Vladimír Mráz ( Pojišťovna roku 2007 ), Marek Venuta ( Pojišťovna roku 2008 ), František Stach ( Pojišťovna roku 2009 ), Vladimír Přikryl ( Pojišťovna roku 2010 ), Konštantín Alexejenko ( Pojišťovna roku 2011 ), Jaroslav Daňhel ( Pojišťovna roku 2012 ) a Václav Křivohlávek ( Pojišťovna roku 2013 ).

Čtvrtým rokem také pokračuje hodnocení makléřů sdružených v A Č PM členskými pojišťovnami Č AP pod názvem Pojišťovací makléř roku.  

Všichni vítězové se pak mohou těšit na originální ceny, které opět vzejdou zesoutěže mezi studenty z ateliéru skla pražské UMPRUM.

Pro aktuální informace prosím sledujte www.pojistovnaroku.cz


Seminář pro členy AČPM

V rámci dlouhodobého plánu na zvyšování odbornosti svých členů uspořádala Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) výlučně pro své členy v pořadí již pátý vzdělávací seminář, zaměřený na zkvalitnění služeb klientům. Akce, kterou moderoval předseda AČPM Ivan Špirakus , se uskutečnila u příležitosti prosincové Valné hromady AČPM v nově zrekonstruovaném konferenčním centru Grandior Hotelu Praha. Úvodní prezentaci k aktuálnímu dění na finančním trhu přednesl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora. Z pozice dohledového orgánu se makléřskou činností podrobně zabýval Ondřej Libosvár , vedoucí referátu odboru kontroly odborné péče České národní banky. Zástupci investiční skupiny VIGO Investments Pavel ŘehákMichal Řezníček informovali členy AČPM o svých záměrech na posílení spolupráce s makléři po převzetí české pobočky pojišťovny Triglav. Seminář uzavřel příspěvek Romana Fleka, ředitele úseku obchodu a marketingu D.A.S. pojišťovny, kterého doplnil vedoucí oddělení řízení externí obchodní sítě D.A.S. Jaromír Palla. Oba specialisté podrobně rozebrali možnosti rozšíření produktové nabídky klientům členů AČPM.

(Všechny příspěvky jsou k dispozici v členské sekci webu AČPM, rubrika Přednášky)

Oslavy 20 let existence AČPM vrcholí projektem přílohy Hospodářských novin

Za přispění svých členů připravila AČPM vklad do prestižního ekonomického deníku Hospodářské noviny, který byl v těchto dnech distribuován všem třiceti tisícům předplatitelů HN. Speciální příloha je věnována 20. výročí založení AČPM, mapuje dosažené úspěchy Asociace a znovu osvětluje podstatu služeb pojišťovacího makléře. Přináší také úplný seznam členů AČPM s odkazy na jejich webové stránky. Kromě distribuce přílohy prostřednictvím HN zajistil sekretariát AČPM také direct mailing na vybrané firmy a instituce.

S elektronickou verzí přílohy se můžete seznámit zde .

Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |