English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
2014
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
V hlavních zprávách TV Nova hovořil předseda AČPM Ivan Špirakus o pojistné stránce tragického pádu civilního letadla na Ukrajině
Ivan Špirakus byl osloven bezprostředně po tragickém pádu civilního letadla na Ukrajině hlavní zpravodajskou redakcí TV Nova, aby z pohledu pojišťovacího makléře poskytl komentář k pojistným aspektům souvisejícím nejen se ztrátou stroje, ale zejména s odškodněním obětí a jejich rodin. Názory předsedy AČPM televize odvysílala v hlavních zprávách dne 19.7.2014.
AČPM a ČAP společně v kultivaci pojistného trhu

Předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů ing. Ivan Špirakus a prezident České asociace pojišťoven ing. Martin Diviš, MBA , podepsali dne 5. června 2014 společné memorandum, v němž obě organizace deklarují vůli propagovat mezi svými členy soubor základních pojistně-technických parametrů nezbytných pro vypracování nabídky zejména průmyslového pojištění.  Tento etalon aktualizuje původní soustavu pravidel dohodnutých již v r. 2001 a je prvním výsledkem činnosti obnovené pracovní skupiny ČAP, kde jsou zastoupeni jak pojistitelé, tak pojišťovací makléři.  Přijetí memoranda je vedeno snahou zkvalitnit a zefektivnit vzájemnou součinnost a komunikaci pojišťovacích makléřů a pojišťoven při individuální poptávce pojištění.  Vedle potenciální úspory nákladů stran bude mít využívání Souboru parametrů také pozitivní dopad na hospodářskou soutěž mezi pojišťovnami a umožní pojišťovacím makléřům doporučit svým klientům takové pojištění, které nejlépe odpovídá jejich potřebám. Předseda AČPM Ivan Špirakus a prezident ČAP Martin Diviš při podpisu smlouvy


Informace o hospodářských výsledcích členů AČPM za rok 2013 publikována v prestižní ročence TOP FINANCE
Další ze série vzdělávacích akcí pro členy AČPM

V rámci svého dlouhodobého plánu na zvyšování odbornosti svých členů uspořádala Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) výlučně pro své členy v pořadí již čtvrtý vzdělávací seminář, tentokrát ve spolupráci s experty České podnikatelské pojišťovny (ČPP).   Akce se uskutečnila   3. června 2014 v Golf Resortu Konopiště a zúčastnilo se jí na padesát členů Asociace. Úvodní prezentaci přednesl ředitel úseku podnikatelských rizik ČPP Ing. Pavel Wiesner, který se zabýval zejména otázkami vývoje českého pojistného a zajistného trhu v loňském a polovině letošního roku. V návaznosti na současnou situaci pak podrobně rozebral aktualizovaný soubor pojistně-technických parametrů nabídky, na němž se dohodly pojišťovny s makléři na půdě pracovní skupiny ČAP.

Bc. Jan Myslivec,manažer odboru obchodu pojištění vozidel ČPP, ve své prezentaci poukázal na problémy v oblasti autopojištění, včetně dopadů posledních legislativních změn do praxe POV.  

S mimořádným zájmem účastníci semináře závěrem vyslechli přednášku ředitelky právního odboru ČPP JUDr. Jany Mejtské na téma prvních zkušeností z uplatňování nového občanského zákoníku jak na straně pojišťoven, tak pojišťovacích makléřů. JUDr. Mejtská rovněž podrobila kritické analýze stávající návrh novely zákona č. 38. a zodpověděla řadu konkrétních dotazů z auditoria.

Všechny prezentace jsou k dispozici v členské sekci webu AČPM.


Předseda AČPM Ivan Špirakus komentuje výsledky ankety Pojišťovna roku v České televizi
Video najdete zde .
AČPM vyhlašuje odbornou anketu Pojišťovna roku 2013

Pojišťovací makléři již počtrnácté ohodnotí kvalitu služeb našich pojistitelů      

Praha 2. dubna 2014 Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s  Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz dnes vyhlásila již 14. ročník ankety Pojišťovna roku, nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu.

Cílem ankety Pojišťovna roku je nabídnout odbornou alternativu k různým spotřebitelským soutěžím, přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví, posílit jeho image jako významného sektoru ekonomiky a dále zviditelnit jeho nejlepší hráče. Pro pojišťovny pak anketa přináší stimul k rozšiřování portfolia produktů a zlepšování nabízeného servisu nejen pro klienty, ale i pro makléře.

Každý z více než sedmi set pojišťovacích makléřů registrovaných Českou národní bankou dostává příležitost zamyslet se nad kvalitou a rozsahem služeb našich pojistitelů a porovnat jejich výkony v roce 2013. Kromě toho v kategorii životní pojištění jsou k hodnocení opět přizváni i ostatní pojišťovací zprostředkovatelé (registrovaní jako PA).

V rámci ankety Pojišťovna roku 2013 budou makléři posuzovat pojišťovny v těchto hlavních kategoriích:

 • pojištění průmyslu a podnikatelů

 • pojištění občanů

 • autopojištění

 • specializované pojištění a 

 • životní pojištění.

Hodnocení probíhá do 30.4.2014 jak on-line na samostatných webových stránkách www.PojistovnaRoku.cz , tak klasicky vyplněním a zasláním anketního lístku organizátorům. Pomocnými kritérii při udělování bodů jednotlivým pojišťovnám jsou např. kvalita a šíře nabízených produktů,   ochota a schopnost upravovat produkty podle individuálních potřeb klienta, technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání pojištění,   inovace pojistných produktů,   komunikace a spolupráce s makléři a likvidace škod.  

Jak připomíná Ivan Špirakus , předseda AČPM, snahou vyhlašovatelů ankety je poskytnout co nejobjektivnější obraz situace na pojistném trhu. Proto také letos poprvé dochází ke korekci výpočtu výsledků statistickým koeficientem, který zohledňuje odchylky od středních hodnot. „Zjednodušeně řečeno, při totožném počtu bodů bude mít větší naději na vítězství pojišťovna vykazující stabilní hodnocení napříč odevzdanými anketními lístky než ta, již jedni makléři hodnotí nulou a jiní desítkou“, vysvětluje Ivan Špirakus

Podle osvědčené tradice organizátoři rovněž udělí titul Osobnost pojistného trhu za mimořádný přínos v oblasti pojištovnictví . Držiteli tohoto ocenění z předešlých ročníků jsou: Luděk Menčík (Pojišťovna roku 2003), Petr Pavlík (Pojišťovna roku 2005), Vladimír Mráz (Pojišťovna roku 2007), Marek Venuta (Pojišťovna roku 2008), František Stach (Pojišťovna roku 2009), Vladimír Přikryl (Pojišťovna roku 2010), Konštantín Alexejenko ( Pojišťovna roku 2011) a  Jaroslav Daňhel (Pojišťovna roku 2012).

Třetím rokem také v rámci ankety pokračuje hodnocení makléřů sdružených v A Č PM členskými pojišťovnami Č AP, letos pod názvem Pojišťovací makléř roku 2013. Mezi hlavní kritéria posuzování jejich výkonu patří kvalita podkladů dodávaných pojišťovně, úroveň komunikace makléř-pojišťovna a makléř-klient, správa pojištění, podpora kultivace trhu atp.

Letošní ročník ankety rovněž naváže na dosavadní spolupráci s Ateliérem skla pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, jehož studenti navrhnou ztvárnění ceny pro vítězné pojišťovny. Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží odměnu ve výši 15.000 Kč a bude mít možnost osobně představit svou realizaci na tiskové konferenci k vyhlášení výsledků ankety a na následném galavečeru. V předchozích ročnících tohoto úspěchu dosáhli studenti UMPRUM Alena Hájková (skleněné polštáře), Jakub Petr (křišťálové koule) a  Michaela Doležalová (plněné válce).

Záštitu nad 14. ročníkem ankety Pojišťovna roku převzal guvernér ČNB Miroslav Singer.  

Celkové výsledky odborného hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2013   budou prezentovány dne

20. května 2014 na galavečeru v reprezentativních prostorách Slovanského domu v Praze.

Pro další informace prosím sledujte stránky www.PojistovnaRoku.cz  

* * *

Uspořádání ankety Pojišťovna roku 2013 podpořili:

Generální partner:  

 • KPMG Česká republika

Partner ankety:

 • CRIF - CCB

 • Sdružení Czech Top 100

Partner galavečera:

 • CSC Computer Sciences

Generální mediální partner:

 • oPojištění.cz

Mediální partneři:

 • Czech Top 100 Forum

 • Pojistný obzor

 • Prague Leaders Magazine


20 let Asociace českých pojišťovacích makléřů

Jubilejní konference AČPM k 20. výročí založení Asociace se konala 19. března 2014 v reprezentativních prostorách Kongresového centra České národní banky za účasti téměř dvou set členů AČPM a dalších registrovaných makléřů, zástupců pojišťoven, představitelů asociací finančního trhu i médií.


Konferenci zahájil předseda AČPM Ivan Špirakus, který mj. připomněl, že ohlédnutí za minulostí není samoúčelné, nýbrž užitečné k tomu, aby si makléři uvědomili, jak velký kus cesty ušli od r. 1994 a aby se dokázali podívat dopředu ze správné perspektivy.

Jako čestný host účastníky hned v úvodu pozdravil a spolupráci s AČPM ocenil guvernér ČNB Miroslav Singer .

Brilantní reflexi dvacetileté historie českého komerčního pojišťovnictví a role pojišťovacích makléřů v něm nabídl zakladatel Kooperativa pojišťovny a Osobnost pojistného trhu Vladimír Mráz , kterého připomínkou okolností vzniku prvního profesního sdružení PM v ČR doplnil bývalý předseda AČPM a také nositel titulu Osobnost pojistného trhu František Stach .

Zcela exkluzívně pro účastníky konference pak byly prezentovány závěry 3. kola výzkumu o změnách ve vnímání pojišťovacích makléřů jejich klienty (stávajícími i potenciálními). Tento dlouhodobý projekt AČPM byl zahájen v r. 2007 a jeho 2. kolo proběhlo roku 2010. Podrobný rozbor získaných poznatků přednesl ředitel výzkumu agentury IPSOS Tomáš Macků.

Nad současnou situací na pojistném trhu a jeho perspektivami se zamýšleli výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora a generální ředitel České podnikatelské pojišťovny Jaroslav Besperát .

V rámci bloku na téma „Regulace včera, dnes a zítra“ vystoupili bývalý ředitel Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, nyní pedagog VŠFS Václav Křivohlávek a další Osobnost pojistného trhu, nestor pojistné legislativy Vladimír Přikryl , MF ČR.

O tom, co je nového v zahraničí a kde jsou možnosti rozšíření a zkvalitnění makléřských služeb hovořili Jan Blumenthal , zástupce Lloyd´s, nejstaršího pojistného trhu na světě, za pojišťovnu Kooperativa pak Petr Bačovský , vedoucí jejího oddělení odpovědnosti a přepravy, a jménem pojišťovny AIG Zdeněk Tuček , ředitel úseku likvidace pojistných událostí.

V rámci oslav dvaceti let AČPM prezídium také udělilo čestná uznání těm členům, kteří stáli u zrodu Asociace v roce 1994 a aktivně se podílejí na její činnosti doposud. Ocenění získaly tyto členské firmy: Experting CZ spol. s .r.o,   GrECo JLT Czech Republic s.r.o.,   INVERMA CZ s.r.o.,   ITEAD a.s. , RESPECT a.s. a  SOKRAT s.r.o.

Uspořádání jubilejní konference AČPM jako generální partner podpořila Kooperativa pojišťovna .   Dalšími partnery byly AIG Europe Limited , Czech Republic Branch, Česká společnost pro platební karty CCS a dodavatel islandské ledovcové vody firma Aqua Angels , jejíž produkt měli účastníci možnost ochutnat. Hlavními mediálními partnery konference se již tradičně staly odborný server oPojištění .cz a čtvrtletník ČAP Pojistný obzor .


Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |