English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Hlavní stránka
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Členové AČPM
AČPM se staronovým vedením
Praha 4.12.2019: Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) na další dvouleté funkční období opětovně zvolilo do čela Asociace dosavadní předsedkyni Jiřinu Nepalovou. Novými místopředsedy AČPM jsou Jitka Hradilová a Jan Štok.

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného prezídia AČPM dne 3.12.2019 byla do funkce předsedkyně AČPM znovu zvolena Jiřina Nepalová , zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA a.s., která tento post zastávala již ve třech volebních obdobích. Novými místopředsedy se stali Ing. Jitka Hradilová , prokuristka firmy Satum Czech s.r.o., a  Ing. Jan Štok, MBA, ředitel   MAI Insurance Brokers s.r.o.

Současné prezídium Asociace na funkční období 2019 – 2021 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 3.12.2019 a jeho dalšími členy jsou: Ing. Jiří Bureš (JB Group s.r.o.), Milan Dočkal   ( Adores – centrum pojištění s.r.o.), Michal Fremr (Broker Team a.s.) a  Ing. Michal Truxa ( Respect, a.s.).  

Valná hromada AČPM v souladu se stanovami dále zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit hlavně ochrana profese pojišťovacího makléře, podpora členů při získávání odborné způsobilosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ - č.170/2018 Sb.) a propagace specializovaných služeb pojišťovacích makléřů na trhu. Významnou pozornost je třeba věnovat také regulatorním otázkám, zejména v souvislosti s dopady ZDPZ do makléřské praxe.

AČPM chce i nadále přispívat k osvětě v pojišťovnictví a ke kultivaci oboru, zejména prostřednictvím své odborné ankety Pojišťovna roku, která v příštím roce završí jubilejní 20. ročník.

Nově zvolené vedení AČPM se rovněž soustředí na další rozvoj spolupráce s Českou asociací pojišťoven a jejími jednotlivými členy, i na posílení vztahů a výměnu zkušeností se zahraničními makléři, především v rámci Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR, jejímž je AČPM aktivním členem již od r. 1998.


Aktuální zprávy z pojistného trhu
Asociace českých pojišťovacích makléřů je profesním sdružením právnických osob s možností přidruženého členství i fyzických osob. Jejím posláním je ochrana společných zájmů členů a péče o spravdlivé uplatnění pojišťovacích makléřů na domácím pojistném trhu i v mezinárodním měřítku. Asociace dbá na zvyšování profesionální úrovně členů, na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže pojišťovacích makléřů.
Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |