English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Hlavní stránka
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Členové AČPM
TZ - AČPM se staronovým vedením

AČPM se staronovým vedením

Praha 1.12.2017: Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) na další dvouleté funkční období opětovně zvolilo do čela Asociace dosavadní předsedkyni Jiřinu Nepalovou a místopředsedy Ivana Špirakuse a Ivana Paparegu.

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného prezídia AČPM dne 29.11.2017 byla do funkce předsedkyně AČPM jednomyslně zvolena Jiřina Nepalová , zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA a.s., která tento post zastávala již v minulém volebním období. Prvním místopředsedou Asociace se znovu stal Ing. Ivan Špirakus , spoluzakladatel a generální ředitel firmy Insia a.s. Druhým místopředsedou byl opětovně zvolen Ing. Ivan Paparega , předseda představenstva společnosti I.P. trust a.s.

Současné prezídium Asociace na funkční období 2017 – 2019 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 29.11.2017 a jeho dalšími členy jsou: Ing. Jiří Bureš (JB Group s.r.o.), Ing. Zdenka Dufková (OK Group a.s.), Ing. Jitka Hradilová (Satum Czech a.s.) a  Ing. Jan Štok, MBA (MAI Insurance Brokers s.r.o.).

Valná hromada AČPM v souladu se stanovami dále zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace. Součástí jednání VH bylo i rozhodnutí o přijetí významných mezinárodních makléřských firem do AČPM: jejími řádnými členy se staly společnosti Marsh, s.r.o., a Aon Central and Eastern Europe a.s.

Mezi hlavní úkoly staronového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace odborných služeb PM na českém trhu. Významnou pozornost je také třeba věnovat regulatorním otázkám, zejména v souvislosti s transpozicí evropské směrnice o distribuci pojištění (IDD) do legislativy ČR.
Aktuální zprávy z pojistného trhu
Asociace českých pojišťovacích makléřů je profesním sdružením právnických osob s možností přidruženého členství i fyzických osob. Jejím posláním je ochrana společných zájmů členů a péče o spravdlivé uplatnění pojišťovacích makléřů na domácím pojistném trhu i v mezinárodním měřítku. Asociace dbá na zvyšování profesionální úrovně členů, na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže pojišťovacích makléřů.
Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |