English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Dokumenty BIPAR
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Protokol BIPAR – FERMA o transparentnosti

Smysl tohoto protokolu

Záměrem tohoto protokolu, který mezi sebou dohodly BIPAR a FERMA, je poskytnout vodítko lokálním členským asociacím obou organizací, jež by jim usnadnilo přijetí a vydání návodu na transparentnost v podnikání zprostředkovatelů

Tento protokol byl stvořen s cílem aplikace na firemní pojištění nakupované členy asociací zastoupených ve FERMA

Jestliže zprostředkovatelům konkurují alternativní formy distribuce firemního pojištění, BIPAR a FERMA od nich očekávají srovnatelný standard transparentnosti.

Prostředí

Zprostředkovatelé hrají významnou roli ve vývoji a umísťování firemních pojistných smluv a v poskytování s tím souvisejícího servisu. Jejich odborná znalost přidává reálnou hodnotu procesu jak v pomoci pojistiteli, tak v prosazování zájmu pojištěného. Uznává se, že zprostředkovatelé musí dostávat spravedlivou odměnu za své služby a že výše a způsob jejich odměňování musí být záležitostí zúčastněných stran.

Je však v povaze vývoje a umísťování firemních pojistných smluv a v poskytování s tím souvisejícího servisu, že se čas od času mohou vyskytnout konflikty zájmů. Jestliže se objeví, zprostředkovatelé by je měli - tak jako v kterékoli jiné ekonomické činnosti - rozpoznat, poradit si s nimi a umírňovat je vhodným a transparentním způsobem.

BIPAR a FERMA uznávají, že složitost odvětví pojišťovnictví někdy může vytvářet dojem nedostatku transparentnosti. Tento protokol se zaměřuje na tyto obavy ve snaze podpořit a upevnit důvěru v proces nákupu firemního pojištění.

Aby nedošlo k pochybnostem, tento protokol:

-  se netýká zajištění. Zajistné smlouvy jsou předmětem zvláštních právních úprav

-   není na újmu uplatňování unijních nebo národních pravidel pro hospodářskou soutěž nebo právních předpisů vztahujících se na níže uvedené principy; a

-  není závazný a níže podepsaní se nemohou odvolávat na jeho existenci nebo pojmy při právních postupech. Povaha a úroveň odměňování a standardů transparentnosti jsou striktně záležitosti rozhodované a odsouhlasené mezi dvěma stranami. Strany jsou vázány pouze smlouvami, které uzavírají a relevantními zákony a regulacemi.

Protokol BIPAR – FERMA o transparentnosti ve firemním pojištění

Zprostředkovatelé by měli rozpoznávat a zmírňovat případné konflikty zájmů vhodným a transparentním způsobem. Aby se tak dělo, zprostředkovatelé budou poskytovat správné a jasné informace svým firemním klientům

  1. o povaze svých služeb a oprávnění, v jejichž rámci působí, aby tak firemní klienti mohli činit  zasvěcená rozhodnutí při nákupu pojistných produktů
  1. o upisovacích oprávněních a delegovaných pravomocech, které mohou mít svěřeny od pojistitelů ve vztahu ke smlouvám
  1. o povaze odměňování, kterého se jim dostává za umístění a správu firemních pojistných smluv. Zprostředkovatelé zvláště budou informovat klienty, jestli
    1. pracují na základě fee a / nebo
    2. odměna je zahrnuta v pojistném a / nebo
    3. odměna zahrnuje kombinaci obojího.

Zprostředkovatelé dále na žádost poskytnou informace

-  o částce nebo (přiměřeně) základu pro výpočet jakékoliv odměny zahrnuté v pojistném týkajícím se přímo umístění a správy každé firemní pojistné smlouvy

-   o jakémkoliv typu platby přijaté zprostředkovatelem* od pojistitele* (jiném než jsou platby přímo se týkající umístění a správy) beroucím v úvahu firemní pojistnou smlouvu jako součást výpočtu plateb. Zprostředkovatel poskytne všeobecný popis povahy dohody, která zvyšuje tyto platby.  

* včetně jejich mateřských společností a/nebo dceřinných společností a/nebo poboček

 

 

Brusel, 22. listopadu 2010

 

BIPAR                                                                                                        FERMA

Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů                       Federace evropských asociací risk managementu

Jaap Meijers  Peter A. den Dekker                                                    Předseda BIPAR  Prezident FERMA


Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |