English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
2010
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Prohlášení Asociace českých pojišťovacích makléřů
V poslední době se v médiích (zejména pak v deníku Mf Dnes) objevilo několik zpráv, které se mj. zabývají i službami pojišťovacích makléřů, poskytovanými klientům ve státní správě. Vzhledem k pejorativnímu tónu publikovaných informací považujeme za svou povinnost učinit jménem AČPM toto prohlášení:
  • AČPM je dobrovolnou profesní asociací, která sdružuje firmy oprávněné k výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Uvedená činnost je poskytována zejména podle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, a to pod dozorem České národní banky a v souladu s ustanoveními Kodexu etiky člena AČPM.

  • AČPM se stala v článku MfD ze dne 4.2.2010 předmětem kritiky na základě obvinění, že sdružuje společnosti, jež podnikají v rozporu se zákonem. Proti tomuto nijak nedoloženému tvrzení se musíme kategoricky ohradit. Naše etická komise v minulosti řešila několik případů flagrantního porušování Kodexu etiky pojišťovacího makléře, a příslušní členové byli na základě zjištění komise z Asociace vyloučeni. Stojí za zaznamenání, že tato skutečnost neměla za následek vyškrtnutí dotyčných firem z registru pojišťovacích makléřů vedených ČNB!

  • Do této doby se však žádný ze současných ani bývalých členů Asociace neobrátil na AČPM se žádostí o prošetření činnosti firem, o nichž se v médiích hovoří. Asociaci není ani známo, že by někdo dal podnět pro nezákonné jednání takových firem orgánu dozoru nad pojišťovnictvím, tedy České národní bance. Rovněž tak se Asociaci nepodařilo zjistit, že by ÚOHS prošetřoval nezákonné zadávání veřejných zakázek v souvislostech zmiňovaných médii.

  • Z tohoto důvodu také AČPM vyslovuje svůj zásadní nesouhlas s vyjádřením pana Miroslava Matochy, ředitele AON Central and Eastern Europe (deník MfD 4.2.2010, článek „Nesoutěží, vyhrávají“) o tom, že členy Asociace jsou i firmy, „jež nezákonné způsoby podporují”. Toto tvrzení zásadně poškozuje AČPM a její členy.

  • AČPM je organizací, která již 15 let reprezentuje profesi, charakterizovanou vysokou mírou odbornosti, profesionality, transparentnosti a přidané hodnoty pro klienta. Za dobu své existence pojišťovací makléři výrazně přispěli k rozvoji a zkvalitnění českého pojišťovacího trhu, jeho propojení se světovým pojišťovacím trhem a rozvoji služeb pro zákazníky. Asociace proto také jednoznačně podporuje všechny snahy o přijetí nezbytných zákonných opatření na omezení nekalých praktik v hospodářské soutěži.

  • V zájmu zachování kredibility organizace a ochrany svých členů AČPM - i přes výše uvedené výhrady vůči mediálním atakům – rovněž přezkoumá činnost obviňovaných společností v rámci možností svého oprávnění daného statutem etické komise. Výsledky svého šetření AČPM veřejně oznámí.


V Praze dne 10.2.2010 Prezídium AČPM
Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |